Etamin işlemelerle evinizi renklendirin - Dantel Örnekleri ve EliŞleri Hobi dantel,oya,danteller,dantel örnekleri,oyalar,oya modelleri,dantel havlu,dantel havlu kenarları,havlu kenarı örnekleri,kenar dantelleri,salon takımları,dantel bohça,dantel ornekleri,bohça örnekleri...
Hemen Tarot Falınıza Bakalım Hemde Ücretsiz
Yazlik Dantel Tunik

Keçe Anahtarlık -

Motifli Dantel örtÃ

Değişik Sarı BereTüm Kategoriler


Sayfalar


Etamin işlemelerle evinizi renklendirin

Geçmiþten günümüze popülerliðini koruyan etamin iþlemesiyle örtüden önlüðe, çantandan tepsiye kadar pek çok eþyanýzý süsleyebilirsiniz. Karmaþýk gibi görünmesine raðmen bu tekniði uygulamak hiç de zor deðil.

Farklý bir hobiyle uðraþýrken yaratýcýlýðýný da segilemek isteyenlere diðer bir eliþi önerimizde etamin iþleme… Birbirinden canlý iplikleri kullanarak çeþit çeþit motifleri renklendireceðiniz bu teknik yýllardýr popülerliðini korumaya devam ediyor. Karmaþýk gibi görünmesine raðmen çok kolay bir teknik olan etamin iþleme yaparken kasnak kullanmak gerekiyor. Sýnýrsýz uygulama alanlarý olan bu teknikle kendi tasarýmlarýnýzý yapabilir ve evinizin dekorasyonuna kendi imzanýzý atabilirsiniz. Etamin iþlemeleriniz ister çerçeveletip duvara asýn, isterseniz çanta yapýp kolunuza takýn. Önemli olan kurallara uygun hareket etmeniz ve iþlemenizi yaparken þablonu takip etmeniz. Aklýnýza gelen her motifi rahatlýkla uygulayabileceðiniz bu teknikte dikkat etmeniz gereken diðer bir nokta da fazla uzun iplikler kullanmamak.

Yapýlýþý

Önceden kenarlarýný sürfle yaptýðýnýz, dörtgen þeklindeki kumaþýn merkezini teðel ipliðiyle iki çizgi halinde iþaretleyin. Kumaþý kasnaða geçirip gerdirin. Þablonda gösterilenlere uygun olarak, kumaþýn merkezinden baþlayýp sayarak nakýþýnýzý çalýþmaya baþlayýn. Þablonda gördüðünüz her bir kare de bir çarpý iþi gösteriliyor. Þekilde gördüðünüz her sembol nakýþ ipliðinin ayrý bir rengini temsil ediyor. Ýþleme baþlarken düðüm atmayýn, kumaþýn ters yüzünden 2-3 cm’lik bir uzantý býrakýn ancak ilk birkaç ilmekte bu parçayý tutun. Nakýþý sürekli ayný yöne çalýþýn ve kýsa iplikler kullanýn. Ýþlem sýrasýnda ipliðiniz bükülmeye baþlarsa, iðnenizi aþaðýya doðru asýlý tutun. Nakýþý tamamladýktan sonra tersten nemli bir bez koyarak ütüleyin. Bu aþamalardan sonra iþlemeli kumaþ parçanýzý bir kutunun kapaðýna yerleþtirebilirsiniz.

Malzemeler

* Beyaz etamin
* Kumaþ
* Ýstenilen renklerde muline iplik
* Etamin iðnesi
* Makas
About the AuthorComments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseEn Çok Görüntülenen

Yandex.Metrica